Doelstelling

Doelstelling

De Stichting ″Oude Stijl″ Jazzclub Zuid-Limburg verder genoemd Jazzclub Zuid-Limburg is in 1981 door een aantal enthousiaste jazzliefhebbers opgericht om de regio structureel te voorzien van classic jazzmuziek.

De doelstelling van de club is de promotie van de classic jazz in een veelheid van stijlen, van New Orleans tot Mainstream, met een knipoog naar de latere classic en swingstijlen alsook bebop.

De jazzclub heet iedere jazzliefhebber welkom, wil genieten van live jazz.

De Jazzclub Zuid-Limburg realiseert haar doelstelling door:

  • het organiseren van acht jazz voorstellingen per seizoen, De concerten zijn voor iedereen toegankelijk.
  • de uitgave van een maandelijkse nieuwsbrief, In de nieuwsbrief wordt, naast informatie over optredende orkesten, ook informatie gegeven over de Jazzclub en nieuws uit de regionale jazzwereld.
  • de opbouw van een jazzdatabestand, Het bestand is noodzakelijk om orkesten te selecteren die in onze club kunnen optreden.
  • bemiddeling en hulp bij activiteiten in het kader van jazzevenementen in de regio,
  • lid te zijn van “Euregiojazz”, een samenwerkingsverband tussen jazzclubs in de Euregio.